Botniaring

DEN LÄNGSTA OCH MÅNGSIDIGASTE RACINGBANAN I FINLAND

Botniaringen är Finlands längsta och snabbaste racingbana. På området ordnas årligen flera olika tillställningar och banan är även tillgänglig för uthyrning för olika motorsporter och andra evenemang. Varje vecka ordnas allmänna övningskördagar då man fritt kan komma och bekanta sig med banan och övningsköra med egen bil eller motorcykel under säkra förhållanden. Restaurangen Varikko står till förfogande för banans användare likson halkbanans skolningscenter, PRT Testirata Oy, och en välutrustad 12-16-personers hyresstuga, Villa APR.

Välkommen att uppleva Botniaringens racingbana!

Botniaring